GDPR

   Уважаеми потребители на сайта на ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД!   

 От 25 май 2018 г. влезе в сила Общият регламент за защита на личните данни на ЕС, по-известен като "GDPR – General Data Protection Regulation". Новият регламент е предназначен да актуализира съществуващите правила за защита на личните данни и да даде на гражданите повече контрол върху събирането, съхраняването, споделянето и използването на тяхната лична информация.

Интернет страницата на ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД, е публично достъпна и не изисква създаване на потребителски профил. Чрез официалната си страница ние не събираме лични данни от ползвателите. Независимо от това и съобразно изискванията на GDPR, ние сме предприели мерки за гарантиране на сигурността при обработването, съхранението и/или иползването на лични данни. Събраните лични данни са свързани единствено с целите, за които се събират и обработват и са предмет на защита в съответствие с изискванията на Регламента. Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защита на личните данни на физическите лица и във връзка с обработването им и относно свободното движение на такива данни, в сила от 25 май 2018 г., се стремим да прилагаме завишени изисквания към съхранението и обработката им.

В тази връзка, ако желаете да получите каквато и да е информация, свързана с предлаганите от нас услуги по електронна поща, е необходимо да ни изпратите електронно съобщение на посочения имейл адрес . Ако направите това, вие изрично заявявате, че сте съгласни да ни предоставите следните лични данни, които ще съхраняваме и обработваме за посочената цел:

1. Вашето име и фамилия;

2. Вашият служебен/личен електронен адрес;

3. Името на организацията, която представлявате, ако сте представител на юридическо лице;

4. Телефонен номер.

Длъжностно лице по защита, съхранение и обработка на лични данни в ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД : Мария Гавраилова

manager@prime-property.bg