Ако имате въпроси, не се бавете - попитайте ни!!!

Общи условия за ползване на услугите на фирма Прайм имоти ЕООД

1. ПУБЛИКУВАНЕТО на оферти в сайта на дружеството https://prime-property.bg е БЕЗПЛАТНО!

 

2. ПРИ ПРОДАЖБА

В случай, че имотът Ви бъде продаден и/или, че Вие купувате имот със съдействието и/или посредничеството на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор, дължите възнаграждение на дружеството както следва:

- До 300 000 евро - 3,0 (три) %

- От 300 001 до 600 000 евро - 2,5 (два и половина) %

- От 600 001 до 999 999 евро - 2,0 (два) %

- Над 1 000 000 евро - 1,5 ( един и половина )%

- Над 2 000 000 евро - По договаряне, но не по-малко от 1(един)%

Забележка:

Посоченото в т.2 възнаграждение се дължи на две равни вноски – при подписване на предварителен договор – ½ ( една втора) и в деня на нотариално изповядване на сделката – втората ½ ( една втора). Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на дружеството. И в двата случая се издава съответния приходен документ.

 

3.ПРИ НАЕМ

В случай, че имотът Ви бъде отдаден или, че Вие наемете имот със съдействието на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор за наем, дължите възнаграждение на дружеството както следва:

- 50 (петдесет ) % от наемната цена на имота, а за сделки до 250 евро или 500 лева - твърда комисионна в размер на 250(двеста и петдесет) лева.

Забележка:

Посоченото в т.3 възнаграждение се заплаща в деня на подписване на Договор за наем. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на дружеството, в пълния му размер. И в двата случая се издава съответния приходен документ-фактура.

 

4.КОНСУЛТАЦИИ

Парва консултация – 70 (седемдесет) лева, всяка следваща – 40 (четиридесет) лева.

 

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ

10(десет)% от наемната цена, но не по-малко от 70 ( седемдесет) лева за всеки месец.

 

Настоящите условия за ползване услугите на Дружеството са в сила от 01.01.2020 г.