За нас

"ПРАЙМ ИМОТИ" ЕООД е изцяло българска компания. Фокусът й е българския пазар на недвижими имоти. Компанията обслужва своите клиенти на територията на цялата страна.

"ПРАЙМ ИМОТИ" ЕООД  предлага пълен спектър от посреднически услуги. За компанията работят  професионалисти, които се грижат за качеството на предоставената услуга.

“Най-голямата тайна на успеха не е само да знаеш какво да направиш, а да направиш дори повече от това, което знаеш!” – Ричард Робинс

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА " ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД

 1. ·   Покупко-Продажби на недвижима собственост
 2. ·   Наемане и Отдаване на имоти
 3. ·   Проучване на правния статут на имотите и указания
 4. ·   Преговори и договаряне на най-изгодни за страните условия за сделка
 5. ·   Всеобхватна реклама
 6. ·   Юридически консултации и обслужване на сделки
 7. ·   Консултантски услуги в областта на недвижимите имоти
 8. ·   Експертни мнения и съвети
 9. ·   Пазарни проучвания, анализи и прогнози
 10. ·   Кредитни консултации и съдействие за отпускане на кредити
 11. ·   Управление на недвижима собственост
 12. ·   Рилокейшън сървисиз
 13. ·   Преместване на дома и/или офиса
 14. ·   Почистване
 15. ·   Ремонт  и поддръжка

ЗА УСЛУГИТЕ НА " ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД

      Ние разбираме от недвижими имоти. Вярваме, че трябва да сме най-добри в своята област и винаги се стремим към тази цел. Клиентите ни са нашата история и нашето бъдеще. Добре свършената работа ни носи удовлетворение, а доволните клиенти се връщат отново и водят свои близки и приятели.

HАШАТА МИСИЯ

     Да осигурим спокойствие и сигурност за клиентите си. Сделките с имоти са свързани с много емоции, притеснения и колебания. За някои клиенти това се случва само по веднъж в живота и затова е важно те да се чувстват уверени и защитени.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ........

     Вярваме, че успехът се измерва не в пари, а в доволни клиенти. За радост имаме много клиенти, чието доверие сме спечелили. Клиентите ни са изключително разнообразни - от физически лица, търсещи или предлагащи недвижим имот, български и чужди фирми, национални компании, СГО, неправителствени агенции, посолства и банки. В един организъм всяка клетка е от значение. И ако " ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД е организъм, то нашите служители са клетките на този организъм.

Нашето лого:   

 

  

 

 

ДРУЖЕСТВОТО Е РЕГИСТРИРАНО В  КЗЛД  И  ПРИТЕЖАВА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  № 385340  ЗА  АДМИНИСТРАТОР  НА ЛИЧНИ  ДАННИ. 

 

          Мария Гавраилова -

                     Управляващ собственик

       phones: 02/4401212; 0888347090; 0878329091

       mail: primeestate@abv.bg  

                 manager@prime-property.bg

 

 

Общи условия за ползване на услугите на фирма Прайм имоти ЕООД

1. ПУБЛИКУВАНЕТО на оферти в сайта на дружеството https://prime-property.bg  е БЕЗПЛАТНО!

2. ПРИ ПРОДАЖБА

В случай, че имотът Ви бъде продаден и/или, че Вие купувате имот със съдействието и/или посредничеството на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор, дължите възнаграждение на дружеството както следва:

- До 200 000 евро - 3,0 (три) %

- От 200 001 до 500 000 евро - 2,5 (два и половина) %

- От 500 001 до 800 000 евро - 2,0 (два) %

- Над 800 001 евро - 1,5 ( един и половина )%

Забележка: Посоченото в т.2 възнаграждение се дължи на две равни вноски – при подписване на предварителен договор – ½ / една втора/ и в деня на нотариално изповядване на сделката – втората ½ / една втора/. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на дружеството. И в двата случая се издава съответния приходен документ.

3.ПРИ НАЕМ

В случай, че имотът Ви бъде отдаден или, че Вие наемете имот със съдействието на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор за наем, дължите възнаграждение на дружеството както следва: - 50 (петдесет ) % от наемната цена на имота

Забележка: Посоченото в т.3 възнаграждение се заплаща в деня на подписване на Договор за наем. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на дружеството, в пълния му размер. И в двата случая се издава съответния приходен документ.

4.КОНСУЛТАЦИИ

Парва консултация – 50 /петдесет/лева, всяка следваща – 30 /тридесет/ лева.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ

- 10/десет/% от наемната цена, но не по-малко от 50 / петдесет/ лева за всеки месец.

Настоящите условия за ползване услугите на Дружеството, влизат в сила от 01.01.2022 г