Предназначение на имот – промяна в 10 стъпки

             За да промените предназначението на един имот, трябва да имате одобрен проект и разрешение за строеж. Законът третира всяка промяна на предназначение на съществуващ недвижим имот (жилище, магазин, офис, ателие) като нов строеж. 

1. А за всеки нов строеж  ”задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, а когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта” (изготвя се проект за преустройство с проектантска част, конструктивна част,  архитектура и т.н.).Проектът трябва да бъде одобрен и да получите Разрешение за строеж, а на финала  - обекта трябва да бъде въведен в експлоатация.

2. В надземните етажи на жилищни сгради трябва да има осигурен самостоятелен  вход към магазина, офиса или ателието за творческа дейност  и този вход трябва да е независим от общите помещения на жилищните етажи (тоест, за да се влезе в магазина не трябва да се влезе първо във входа на блока –  достъпът трябва да е независим и несвързан с общите части на сградата). Обекта трябва да отговаря на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания – за тях трябва да си извадите съответните удостоверения (от Пожарната, от ХЕИ,  Електро,   и т.н.)

3. Ако жилищната сграда е съществуваща, имотите които  се намират на първия или на полуподземния етаж, освен с документите по т.2 трябва да се снабдите и с изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обектите. А ако имота, на които искате да смените предназначението е на 2 или 3 или друг етаж,  това става само въз основа на решение на общото събрание на собствениците на жилища, взето по установения ред, и с изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта.

4. Ако купувате имот – магазин, офис или друг обект за не жилищни нужди  в заварена жилищна сграда, може да ги преустройвате и да променяте предназначението им по общия ред, без да се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост, в случай че не се допуска наднормено шумово и друго замърсяване.

5. “Не се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост и при възстановяване на жилищното предназначение на вече преустроени самостоятелни помещения и обекти за не жилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда.”  Тоест:  ако един апартамент, някога си е бил променен на магазин, и сега вие купувате този магазин и искате той отново да стане  жилище – не е нужно да искате разрешение за това.

6. Вече не се разрешава промяна на предназначението на надземни и подземни гаражи в офиси, магазини или фризьорски салони. Обаче ако можете да осигурите места за паркиране в съответния имот – може да им промените предназначението в търговски обект. Същото е положението и за имотите със статут на жилища, които искате да преустроите на офиси – ако не можете да осигурите места за паркиране пред бъдещия офис, няма как да смените предназначението на жилището.

7. Ако искате да смените статута на таванско помещение в жилище, то към него трябва да има мазе, склад или паркомясто. Иначе не можете да смените предназначението. Трябва да видите какво е записано в нотариалния акт.

8. Преустройство на жилище пък е възможно само ако сградата има технически паспорт, ако няма – домсъветът ще трябва да извади такъв.

9. Ако живеете в офис – няма проблем, но ако ползвате жилище за офис без да му смените статута – има глоби от съответната община, които ще трябва да платите ако съседите знаят, че имота е със статут на жилище и подадат жалба в общината, че го ползвате като офис.

10. Също така не можете да продавате гаражите и паркоместата, ако са част от основните обекти на сградата. За да продадете гараж, то той трябва да бъде самостоятелен независим обект.  Именно за това много строители водят всичките подземни  паркоместа като един самостоятелен имот, а после продават части от него като самостоятелни части от общото.  Разни врътки така да се каже…Но, ако имате един единствен гараж – не може да го продавате, а ако имате повече от един – първо трябва да го предложите на другите собственици на имоти в сградата и ако те не проявяват интерес едва тогава сте свободни да го продадете или да дадете под наем гаража си.