Информация за защита на личните данни

        В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

1.  "ПРАЙМ ИМОТИ" ЕООД

2. ЕИК/БУЛСТАТ : 200772915

3. Седалище: гр. София, р-н Оборище, бул. Янко Сакъзов №60

4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Шипченски проход“ №63, ет.5, офис 503

5. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Шипченски проход“ №63, ет. 5, офис 503

6. E-mail: manager@prime-property.bg или primeestate@abv.bg

7. Телефон.: 02/4401212 ; 0888347090

8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 385340

Чл. 1. (1) ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, свързани със сключване на договори с цел наемане, продажба или управление в сферата на недвижимата собственост единствено и само с изрично получено съгласие от Вас като клиент.

(2) ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие получавате, използвайки нашите услуги, ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Чл. 2. (1) ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и като посредник за сключване на договори с дружеството и/или с трети лица във връзка с изпълнението на дейността си. • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при ползването на услугите ни • индивидуализация на страна по договора; • регистрация на участник в събитие, организирано от ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД; • счетоводни цели; • статистически цели; • защита на информационната сигурност; • обезпечаване на изпълнението на договор за предоставяне на съответната услуга.

(2) При обработването и съхранението на личните данни, ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Чл. 3. (1)ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: • Данни - Ваши индивидуализиращи данни, посочени в личната карта, както и електронна поща и телефон. • Основание за обработка на личните Ви данни – Изготвяне на договори и издаване на документ-фактура за извършената от Дружеството услуга.

(2) ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: • разкриват расов или етнически произход; • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано събиране на данни.

Чл. 4. (1) ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден от закона срок, който може да надхвърля срока на съществуване на договорните ни отношения.

Чл. 5. ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД може да предава част или всички Ваши лични данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, когато това е необходимо, с цел изпълнение на договорните си взаимоотношение, както и на Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи в случай на настъпило събитие, което го налага.

Чл. 6. Вие можете да коригирате или допълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас в директен контакт с Администратора на лични данни или чрез електронната поща на Дружеството.

Чл.7. Вие можете да поискате от ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас друг администратор, когато това е технически осъществимо като в този случай ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД не носи отговорност за възможните рискове при трансфера на данните към трети лица и за възможна липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита на лични данни.

Чл.8. Вие можете да поискате от ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които са били предоставени Вашите личните данни.

Чл. 9. Администраторът не извършва трансфер на лични данни към трети лица и/или други Държави без изрично писмено желание от Ваша страна като в този случай ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД не носи отговорност за възможните рискове при трансфера на данните към трети лица и държави за възможна липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита на лични данни.

Чл. 10. В случай на нарушаване на правата Ви или действащото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, а именно:

1. КЗЛД

2. Седалище: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. За кореспонденция: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон: 02/9153518

5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Сайтът на ПРАЙМ ИМОТИ ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки и използвойки нашия сайт, Вие приемате използването на тези бисквитки. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.