УПИ за ЖС в София- район Студентски

Прайм имоти предлага парцел за жилищно, но не само, строителство, попадащ в зона Жм - Жилищна зона с малкоетажно застрояване с височина до 10 м КК. Плътност 40 %. К инт 1.3. Озеленяване 40%. Жилищните устройствени зони се застрояват предимно с жилищни сгради. Допуска се изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура и други, при спазване на устройствени параметри за плътност, интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона. Районът наоколо е застроен както с еднофамилни, така и с много фамилни жилищни сгради. Изградена водопроводна и силнотокова мрежа. Канализационната система е на около 30 м от парцела. Приложена улична регулация. Бърза връзка с бул. Климент Охридски, Околовръстен път и ул. Крикор Азарян. В район в момента се строи много. ИМОТЪТ Е САМО ЗА ПРОДАЖБА.
Цена: 
250000
Валута: 
EUR
Местоположение: 
София
Площ: 
771 m2
Квартал: 
Студентски град-Малинова долина