Терен 2699 кв.м в зона ПМС - София, Аерогара

Зона за малки и средни предприятия за застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Не се допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда. Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и професионални бази. Минимум 20 % от УПИ се отрежда за залесяване с висока дървесна растителност. Плътност на застрояване – 50%; КИНТ – 1,5; на около 200 м от метро спирка. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Ток, вода и канализация – недалеч от терена. Цена 250€/кв.м.
Цена: 
675000
Валута: 
EUR
Площ: 
2 699 m2
Вид имот: 
Парцел