Ако имате въпроси, не се бавете - попитайте ни!!!

Общи условия за ​ползване на услугите ни


1.ПУБЛИКУВАНЕТО  на оферти в сайта  Е БЕЗПЛАТНО!

2. ПРИ ПРОДАЖБА И / ИЛИ ПОКУПКА НА ИМОТ

В случай, че имотът Ви бъде продаден или, че Вие купувате имот със съдействието на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор дължите възнаграждение както следва:

-         До 100 000  евро    - 3,0 (три) %

-         От 100 001 до 400 000 евро  - 2,5 (два и половина) %

-         От 400 001 до 1 000 000 евро     - 2,0 (два) %

-         Над 1 000 001 до 2 000 000  евро  - 1,5 ( един и половина)%

-         Над 2 000 001 евро  -  по договаряне

Забележка: Посочените проценти са без ДДС

3.ПРИ НАЕМ

В случай, че имотът Ви бъде отдаден или, че Вие наемете имот със съдействието на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор дължите възнаграждение както следва:

-         50 (петдесет ) % от наемната цена на имота

Забележка: Посочените проценти са без ДДС.

4. ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ ИМОТ - 10 % / десет/, но не по-малко от 50 / петдесет/ лева  без ДДС.