Парламентът прие Закон за етажната собственост

  Кметът на община или на район ще трябва да организира общи събрания и избор на управителни органи в жилищни сгради, когато техните собственици сами не са направили това.

Страници