УПИ в Кайлъка-Плевен, подходящ за семеен дом

Прайм имоти предлага за продажба парцел за строеж на еднофамилна жилищна сграва. Имотът попада в строителните грааници на населеното място, част от новата регулация на кв. Кайлъка. Местността е известна като „Кварталът на богатите“. В близост има изграден затворен комплекс от къщи. Имотът попада в зона Жм2- жилищно-устройствена зона за висококатегорийно обитаване. Максимална височина на сградите – 7,50 м. В близост до парцела преминава водопровод, канализация, газопровод и кабели НН. В момента за района няма влязъл в сила регулационен план. Теренът е със статут на земеделска земя-овощна градиина, но смяната му в терен за строителство е възможна поради това, че попада в строителни граници и в зона с отреждане за ниско застрояване с еднофамилни жилищни сгради. Равно, слънчево, близо до градската зона и в същия момент – тихо, спокойно, идилично място с чист въздух, готово да приеме новите си обитатели.
Цена: 
28500
EUR
Местоположение: 
Плевен
Площ: 
687 m2
Квартал: 
Кайлъка